polttonesteet

Polttonesteiden myynti teollisuustuotteiden raaka-aineeksi ei aina edellytä valmisteveron maksamista

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) eli polttoaineverolaki on edellyttänyt valmisteveron maksamista tuotteista, jotka ovat lain perusteella tarkoitettu käytettäväksi lämmitys- tai moottoripolttoaineina tai niiden apuaineina, jos asiakkaalla ei ole Verohallinnon myöntämää lupaa valmisteverottomalle varastolle. Kaupan liitto ja Teknisen kaupan liitto ovat käyneet Verohallinnon kanssa keskusteluja yleisistä edellytyksistä, joiden perusteella myynti olisi valmisteverotonta myös ilman erillisen ennakkoratkaisun hakemista.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi