sähköinen kuitti

Lausunto eKuitin sääntökirjasta

Ekuittien sääntökirja edustaa rakenteellisessa muodossa olevien sähköisten ekuittien teknisiä ratkaisuja kuvaten mm. kuittien siirtelyyn tarvittavaa infraa. Teknisten yksityiskohtien lisäksi sääntökirja toimii tai ainakin sen tulisi toimia laajemmin ekuittien ja niiden toimintaperiaatteiden kuvaajana. Tämän johdosta Kaupan liitto pitää tärkeänä, että sääntökirjaan sisällytetään osio, jossa selkeästi kuvataan ekuittien tarkoitus ja tavoite: mitä ongelmaa kuiteilla ollaan ratkaisemassa. Osiossa … Lue lisää

Kustantaako kauppa hallituksen kuittiuudistuksen?

Hallituksen tavoitteena on saada suomalaiset yritykset käyttämään rakenteellisessa muodossa olevia sähköisiä kuitteja ja laskuja. Taustalla on ajatus siitä, että yrityksen kuitteja ja laskuja pystyisivät lukemaan yrityksen lisäksi myös ulkopuolisten, kuten asiakkaiden tai viranomaisten, järjestelmät. Kaupalle on tärkeää, että uudistuksia edistetään markkinaehtoisesti ja niiden siirtymäajat ovat riittävän pitkät.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi