sähkönsiirto

Kaupan liiton lausunto vahvistuspäätösluonnoksesta sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontamenetelmiksi valvontajaksoilla 2024–2027 ja 2028–2031

Kaupan liitto on aikaisemmissa lausunnoissaan kritisoinut Energiaviraston valvontamallia erityisesti siitä, että mallin yleinen kustannusvastaavuus ei toteudu riittävän hyvin tai sallittua tuottorajaa pystytään valvottavien toimesta tehokkaasti kiertämään. Kustannusvastaavuuteen liittyen nyt ehdotettu … Lue lisää

Sähkön siirtohintojen jatkuva kasvu huolestuttavaa – hallituksen esitys ei pureudu todelliseen ongelmaan

Sähkön siirtohintojen jatkuva kasvu rokottaa sekä kuluttajien ja yritysten kukkaroita että oikeustajua. Kaupan liitto on huolissaan siitä, että siirtohintojen kohtuullistamiseksi annetut lakiesitykset eivät tuo ratkaisua sähkön siirtohinnoittelun valvontamenetelmissä vallitseviin puutteisiin. Myös takautuvien sähkönsiirtomaksujen tasoitusjakson pidentäminen aiheuttaisi asiakkaille epäoikeudenmukaisia ja ennakoimattomia hinnankorotuksia.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi