Kuukausi: helmikuu 2017

Vapaakaupalla edistetään kasvua ja työpaikkojen syntyä

Hannu Kyyhkynen
EU-parlamentti hyväksyi viime viikolla Britannian esityksen käynnistää artikla 50 mukaiset eroneuvottelut EU:n kanssa maaliskuussa. Oleellinen kysymys on, onko Iso-Britannia jatkossakin osa EU:n sisämarkkinaa vai järjestääkö se kauppasuhteet vapaakauppasopimuksen avulla. Suomelle brexitiin liittyvä merkittävä tappio on samanmielisen kumppanin menettäminen useissa Euroopan unioniin liittyvissä kysymyksissä. Britannian EU-linjaukset, jotka koskevat muun muassa avointa markkinataloutta, kilpailukyvyn korostamista, parempaa sääntelyä … Lue lisää

Kai Laitinen Stockmannin talousjohtajaksi

Kai Laitinen (s.1970), KTM, on nimitetty Stockmannin talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi. Kai Laitinen on viimeksi toiminut talousjohtajana Finavia Oyj:ssä ja sitä ennen useissa taloushallinnon johtotehtävissä Outokumpu Oyj:ssä.

Kaupan palkkasumma kasvoi viime vuonna selvästi

Palkkasumman kasvu jatkui kaupan alalla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vahvinta kasvu oli autokaupassa ja urheilukaupassa. Vapautuneet aukiolot taas näkyivät etenkin päivittäistavarakaupan ja hypermarkettien kehityksessä.

Kuntien yritysmyönteisyys kohentunut

Kaupan alan yritykset arvioivat kuntien yritysmyönteisyyden parantuneen hieman parin viime vuoden aikana, käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemästä selvityksestä. Parannettavaa kuitenkin vielä löytyy. Etenkin lupaprosessien ja kaavoituksen sujuvoittaminen sekä tasapuolinen kohtelu ovat kaupan alan yritykselle tärkeitä.

Kauppaa koskevat päätökset tehdään EU:ssa

yhteystiedot
Janne Koivisto
Brysselissä on tällä hetkellä käynnissä useita suuria kaupan alalle merkityksellisiä hankkeita. Yksi keskeisistä on esimerkiksi unionin yhteinen maatalouspolitiikka, jonka tulevien linjojen valmistelu nykyisen, vuoteen 2020 päättyvän kauden jälkeen on jo alkanut. Kyse on ensi sijassa verorahojen käytöstä maatalouden tukemiseen. Tukijärjestelmä ylläpitää ylituotantoa eikä kannusta toiminnan tehostamiseen.  On selvää, että alkutuotanto kipuilee markkinatalouden paineessa. Poliitikkojen piirissä … Lue lisää

Arvonlisäverotusta uudistettava yritysten kasvua kannustavaksi

Pehmeä mielenosoitus Helsingin Eteläesplanadilla vaatii yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa. Pehmolelutaideteos on samalla asialla kuin Kaupan liitto. Mikroyritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa on nostettava. Uudistus edistäisi yritysten kasvua ja työllistymistä. Lisäksi se tasapuolistaisi kilpailua ulkomaisen verkkokaupan kanssa.

Z-sukupolven ostotavat yllättävät

Uuden tutkimuksen mukaan 13–21-vuotiaista diginatiiveista koostuva Z-sukupolvi arvostaa yllättävän paljon kaupankäynnin perusasioita kuten laatua ja tuotteiden saatavuutta. 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneillä on paljon vaikutusvaltaa perheen hankintoihin, ja he ostavat mieluiten kivijalkakaupoista. Yhdeksänkohtainen lista opastaa, mitä kaupan täytyy huomioida tavoittaakseen tämän ikäluokan.

Kauppa panostaa uusiutuvaan energiaan

Kaupan yritykset siirtyvät käyttämään yhä enenevissä määrin uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Joukkoa johtavat kaupan suuret toimijat K- ja S-ryhmä, jotka käyttävät yksinään noin pari prosenttia koko Suomessa kulutetusta sähköstä. Kaupat tuottavat tänä päivänä myös itse osan käyttämästään energiasta.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi