Lausunto varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistamiseen liittyvästä työryhmämuistiosta

Kaupan liiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n yhteinen lausunto varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan sääntelyn tarkistamiseen liittyvästä työryhmämuistiosta.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi