Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kertakäyttömuovidirektiivi)

Kaupan liiton kanta on, ettei mitään materiaalia edustava roska kuulu luontoon vaan organisoidun jätehuollon ja kierrätyksen piiriin.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi