Lausunto: markkinapaikkojen velvollisuus suorittaa arvonlisäveroa

Eduskunnan verojaosto on varannut Kaupan liitolle tilaisuuden tulla kuultavaksi ja antaa kirjallinen asiantuntijalausunto asiasta U 105/2018 vp.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi