Kaupan liiton lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi kirjojen ja lehtien arvonlisäverotuksesta

Ohjeluonnos käsittelee lainsäädäntömuutosta, jonka myötä sähköisiin kirjoihin ja julkaisuihin, sekä irtonumeroina myytyihin lehtiin sovelletaan alennettua 10 prosentin arvonlisäverokantaa. Kaupan liitto esittää ohjeluonnokseen joitain tarkennuksia.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi