Lausunto Kaupan alan tulevaisuusselonteosta

Hallitusohjelmaan on kirjattu laadittavaksi kaupan alan tulevaisuuden selonteko, jotta alaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa selonteon valmistelusta.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi