Päivä: 29.4.2022

Lausunto kuluttajaluottoja koskevan lainsäädännön tarkistamisesta

Kaupan liitto jättänyt yhdessä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton kanssa eriävän mielipiteen korkokaton laskemista koskevasta työryhmän enemmistön ehdotuksesta, koska toimenpide on mm. katsottu ennenaikaiseksi, sekä lausuman oletusmaksutavan valintaa verkkokaupassa koskevasta työryhmän enemmistön ehdotuksesta, koska sen nähdään vaikuttavan haitallisesti kuluttajien asiakaskokemukseen ilman vastaavan suuruisia hyötyjä ylivelkaantumisen ehkäisemisessä. Muut mietinnössä ehdotetut täsmennykset ja tiukennukset esimerkiksi hyvään luotonantotapaan ja luottojen markkinointiin … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi