Päivä: 25.8.2022

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista ja kumottavaksi voimassa oleva pelastustoimen laitteista annettu laki (10/2007). Lisäksi laki eräistä paloturvallisuuslaitteista lisättäisiin eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) soveltamisalaan. Katsotaan, että … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi