Päivä: 15.2.2023

Kaupan työehtosopimuksen palkalliset perhevapaat pitenevät 

Osana Kaupan työehtosopimusneuvotteluita sovittiin pidemmästä palkallisesta perhevapaasta ei-synnyttäville vanhemmille. Kaupan liitto pitää muutosta tärkeänä työehtosopimuksen ajantasaistamisena. Muutos kannustaa vanhempia tasapuolisempaan perhevapaiden jakamiseen. TES-muutos juontaa juurensa 1.8.2022 voimaan tulleesta perhevapaauudistuksesta.  

Apteekkiuudistusta tarvitaan

Mari Kiviniemi
Seuraava eduskunta saa todennäköisesti pöydälleen esityksen apteekkitoiminnan uudistamisesta. Sille on vahvat perusteet, sillä kansalaisten tarpeet ja kuluttajien toiveet ovat muuttuneet. Lähes 70% suomalaisista kokee arkensa helpottuvan, jos itsehoito- ja reseptilääkkeitä … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi