tutkimus- ja kehittämistoiminta

Haastavassa suhdanteessa toimiva kotimainen erikoiskauppa etsii kasvua ja tehokkuutta digitalisaatiosta

Kotimainen erikoiskauppa elää haastavia aikoja. Suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen on alhainen ja ostovoima rakenteellisesti heikko. Myös kilpailu kansainvälisessä verkkokaupassa on entistä kovempaa. Suomalaisen erikoiskaupan kannalta erityisesti TKI-toimintaan tulisi kiireellisesti panostaa ja vauhdittaa innovaatioiden käyttöönottoa, mikä tukisi yritysten liiketoiminnan kasvua ja kilpailukykyä.  

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotiseksi suunnitelmaksi

Suunnitelmassa todetaan, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan investoinneilla tavoitellaan kestävän talouskasvun vauhdittamista, kilpailukyvyn vahvistumista sekä tuottavuuden kasvua. Kaupan liiton näkökulmasta tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman toimenpiteet ja rajaukset eivät vastaa Suomen … Lue lisää

Suomen innovaatioekosysteemiä tulee monipuolistaa  

Simo Hiilamo, Tatu Rauhamäki
TKI-järjestelmän uudistamisessa on otettava huomioon myös kauppa ja palvelualat. Kauppa ja palvelualat ovat historiallisen voimakkaassa muutoksessa. Kehitystä vauhdittavat erityisesti digitalisaatio ja vihreä siirtymä, jotka muokkaavat yritysten ansaintalogiikoita ja liiketoimintamalleja. Kehityksen myötä alustatalousyhtiöiden rooli kasvaa, logistiikka- ja matkaketjut yhdistyvät sekä käytettyjen tavaroiden kauppa yleistyy nopeasti.

OECD kannustaa Suomea monipuolistamaan innovaatioekosysteemiään – panostuksia tarvitaan erityisesti kaupan alalle ja pk-yrityksiin

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD kehottaa joulukuussa julkaistussa maaraportissaan Suomea uudistamaan innovaatioekosysteemiään. OECD:n mukaan innovaatioekosysteemin monipuolistaminen lisäisi järjestelmän resilienssiä kohdata toimialakohtaisia shokkeja, kuten Nokian matkapuhelinliiketoiminnan alasajon kaltaisia vaikutuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Uusi verotuki kannustaa yrityksiä tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Uusi tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustava verotuki on tullut voimaan tämän vuoden alusta. Verokannustin jakautuu lain mukaan kahteen osaan: yleiseen lisävähennykseen ja ylimääräiseen lisävähennykseen. Kaupan liitto on seurannut asioiden etenemistä ja vaikuttanut uudistuksiin, sillä pärjääminen esimerkiksi kansainvälisessä kilpailussa on kaupalle tärkeää.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi