Työtuomioistuin tuomitsi PAMin ammattiosastot hyvityssakkoihin laittomista työnseisauksista

Työtuomioistuimen päätöksen mukaan työnseisaukset kohdistuivat työehtosopimuksen määräyksiin, vaikka työrauhavelvollisuus oli voimassa. Yhteensä 46 työnseisausta tuomittiin laittomiksi lakoiksi.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi