laiton lakko

Työrauhalainsäädännön uudistus hyväksytty eduskunnassa

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 8.5.2024 täysistunnossaan työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamista koskeneen hallituksen esityksen. Työrauhalainsäädännön uudistus tulee voimaan lauantaina 18.5. Keskeiset muutokset koskevat poliittisia työtaisteluita, myötätuntotaisteluita sekä työtaisteluista tuomittavia hyvityssakkoja. Työehtosopimusneuvotteluihin liittyvää työtaisteluoikeutta uudistukset ja rajoitukset sen sijaan eivät koske. Työntekijäpuolella on edelleen työehtosopimuksen ollessa katkolla oikeus toimeenpanna työtaistelutoimia kuten tähänkin asti.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi