Päivä: 12.1.2024

Kaupan liiton lausunto hallituksen esitykseksi työehtosopimuslain, työriitojen sovittelusta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Työrauhalainsäädännön nykytila vaatii kiireellistä päivitystä. Sekä hallitusohjelma että työryhmän toimeksianto ovat tunnistaneet, että merkittävimpiä ongelmia nykyisessä työrauhalainsäädännössä ovat erityisesti puutteet poliittisten ja myötätuntotyötaisteluiden rajoituksissa sekä lainvastaisista työtaisteluista seuraavien seuraamusten liian … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista

Suomen työmarkkinamallin tehtävänä on vahvistaa kansantalouttamme ja edistää työllisyyttä. Mallin tulee turvata Suomen kilpailukykyä sekä tukea liittojen sektorikohtaista neuvottelutoimintaa. Mallin tulee lisäksi johtaa kannattavaan kasvuun, hyviin työehtoihin sekä järkevään palkkakehitykseen, … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi