Päivä: 7.2.2024

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Esitysluonnoksen taustalla on pienyritysten arvonlisäverotusta koskevan neuvoston direktiivin toimeenpano kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi sisältää jäsenvaltioille pakollista, sekä vapaaehtoista sääntelyä. Direktiivin tavoitteena on keventää pienyritysten hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa sääntelyä, jotta pienyrityksen … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta sisältää työntekijän oleskeluluvan tulorajan nostamisen alakohtaisen TES:n minimiin, kuitenkin vähintään 1600 euroon kuukaudessa. Kaupan … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi