Päivä: 29.4.2024

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kaupan liitto kannattaa esteettömyys- ja saavutettavuusvaatimusten valvontatehtävien keskittämistä Liikenne- ja viestintävirastolle esitysluonnoksen mukaisesti. Todennäköisesti ratkaisu helpottaa yritysten asiointia viranomaisen kanssa ja vähentää riskiä sille, että yritykset saavat ristiriitaista tai päällekkäistä … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi