esteettömyys

Lausunto kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi esteettömyysvaatimuksista eräille tuotteille on pääosin selkeä ja vastaa sisällöltään esteettömyysdirektiivin liitettä I. Yleiset vaatimukset tuotteiden esteettömyydelle ovat jo itsessään varsin pitkälle meneviä ja yksityiskohtaisia, minkä lisäksi niitä on täydennetty esteettömyysdirektiivin liitteessä I yksittäisiä tuoteryhmiä koskevilla lisävaatimuksilla, joiden toistaminen kansallisissa säädöksissä on perusteltua. Lue Kaupan liiton lausunto:

Lausunto tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Esteettömyysdirektiivin tavoitteet sekä vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä että sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edistämisestä ovat kannatettavia. Samalla on selvää, että lainsäädännön vaatimusten täyttäminen aiheuttaa usein merkittäviä ja joka tapauksessa ainakin vähäisiä kustannuksia kaikille talouden toimijoille, jotka ovat velvollisia noudattamaan tarjoamiinsa tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvia esteettömyysvaatimukset. Kaupan alalle merkittäviä ovat palveluista ennen kaikkea verkkokauppojen … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi