avoimuusrekisteri

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaista

Kaupan liitto kannattaa kansallisen avoimuusrekisterin perustamista. On tärkeää, että Suomeen luodaan avoimuusrekisteri, joka tukee avointa edunvalvontaa ja demokraattista päätöksentekoprosessia. Yksi keskeinen perustelu avoimuusrekisterin luomiselle on avata, millaisia edunvalvontaintressejä julkisen vallan käyttöön valtion tasolla liittyy. Keskeisintä on kuitenkin lainsäädännöllisen jalanjäljen avaaminen. Kaupan liitto katsoo aiemman kantansa mukaisesti, että avoimuusrekisterin sovel-tamisala tulisi eduskuntaan ja ministeriöihin. Soveltamisalan ulottamista … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi