lausunnot

Lausunto yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista koskevasta arviomuistiosta

Kaupan liitto suhtautuu kriittisesti siihen, että arviomuistiossa käsiteltyjen toimenpidevaihtoehtojen vaikutusten arviointi perustuu yksinomaan KKV:n selvitykseen – siis viranomaisen, joka samalla ehdottaa omia toimivaltuuksiaan kasvatettavan. Täysin uudentyyppisten toimivaltuuksien antamista KKV:lle (otto-oikeus) ja sen vaikutuksia tulisi tarkastella huomattavasti monipuolisemmin, koska kyse on erittäin merkittävästä muutoksesta. Mikäli KKV:n ehdotukset päätetään ottaa jatkovalmistelun kohteeksi, on välttämätöntä, että eri toimenpidevaihtoehtojen … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi