kaavoitus- ja rakentamislaki

Lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista

(Lausunto tallennetaan lausuntopalveluun, jaottelu lausuntopalvelun mukainen)   Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40) Kaupan liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa esitysluonnoksesta yleisesti seuraavaa: Hallitusohjelmaan kirjattuna maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen lähtökohtana on ollut alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen sekä suunnitelmaa kuormittavan informatiivisen sisällön keventäminen. Esitysluonnos on jäämässä kauas tavoitteesta. Kaupan osalta esitys ei vastaa kivijalkakaupan tarpeeseen/edellytyksiin … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi