verotuki

Uusi verotuki kannustaa yrityksiä tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Uusi tutkimus- ja kehittämistoimintaan kannustava verotuki on tullut voimaan tämän vuoden alusta. Verokannustin jakautuu lain mukaan kahteen osaan: yleiseen lisävähennykseen ja ylimääräiseen lisävähennykseen. Kaupan liitto on seurannut asioiden etenemistä ja vaikuttanut uudistuksiin, sillä pärjääminen esimerkiksi kansainvälisessä kilpailussa on kaupalle tärkeää.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Kaupan Liitto ymmärtää EU komission paineet verotukien pienentämiselle. Samalla olemme kuitenkin huolissamme yritysten toimintavalmiuksista, investoinneista sekä niiden suunnittelusta. Verotukien pienentäminen johtanee biokaasun hintojen nousuun, joka osaltaan vähentää biokaasun kysyntää. Yritysten … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi