Uutiset

Logistiikan poikkeusjärjestelyt ja kevätsesongista myöhästyminen voivat tuoda kaupalle ison lakkolaskun

Kaupan liitto jakaa elinkeinoelämän huolen lakkojen jatkumisen vaikutuksista yrityksille. Kolmatta viikkoa jatkuva lakko satamissa ja tavarankuljetuksissa hankaloittaa muun muassa muoti- ja urheilukaupan myyntiä sekä lisää huolta rakentamisen ja sisustamisen tuotteiden toimitusten viivästymisestä. Päivittäistavaroiden osalta tilanne on edelleen hyvä, mutta logistiikan poikkeusjärjestelyt aiheuttavat lisäkuluja koko kaupan alalle.

EuroCommerce julkisti EU-parlamenttivaalien Go Vote! -kampanjansa

Euroopan vähittäis- ja tukkukaupan kattojärjestö EuroCommerce on julkistanut Go Vote! -kampanjansa, joka kehottaa EU-kansalaisia äänestämään kesäkuun EU-parlamenttivaaleissa. EuroCommerce muistuttaa, että vaaleissa päätetään tärkeistä kaikkia EU-kansalaisia koskevista asioista: miten vahvistamme jatkossakin vapauden, rauhan ja oikeusvaltion periaatteita?

Analyysi: Temun vyörytys näkyy myös Suomessa – verkkojätit Shein ja Temu kasvavat hurjaa vauhtia

Jaana Kurjenoja
Kiinalaisia halpatuotteita maailmalle suoltavat jätit, Temu ja Shein, niittävät ja korjaavat asiakaskuntaa myös meillä Suomessa. Halvoilla hinnoilla, ilmaisilla toimituksilla, tekoälypohjaisella tilausjärjestelmällä, tehokkaalla some-markkinoinnilla ja ostamisen viihteellistämisellä Temu ja Shein ovat muuttaneet verkkokaupan koko toimintalogiikkaa. Kehityksessä on nähtävissä paljon myös negatiivisia piirteitä. Minkälainen synkkä kierre voi syntyä, kun kilpailijoiden on vastattava kiinalaisjättien toimintaan?

Yritysvastuudirektiivi lähestyy maalia

Yritysvastuudirektiivi otti jälleen askeleen kohti valmistumista, kun jäsenmaat hyväksyivät sen sisällön pitkien keskusteluiden jälkeen. Viime vaiheessa muutoksia tehtiin muun muassa soveltamisalaa ja yritysten vahingonkorvausvastuuta käsitteleviin artikloihin. Ennen kuin direktiivi astuu voimaan, sen täytyy vielä saada parlamentin hyväksyntä. Uusien velvoitteiden on tarkoitus tulla sovellettavaksi porrastetusti vuosien 2027 ja 2029 välillä.

Tieverkko rapistuu vauhdilla – kaupan ala mukana visioimassa tiestön kunnon pelastamista

Elinkeinoelämän ja väyläalan organisaatiot pitävät Suomen tiestön kunnon tilannetta hälyttävänä ja varoittavat tieverkon peruskorjaustarpeen ampaisevan jyrkkään kasvuun lähivuosina. INFRA, Kaupan liitto, Koneyrittäjät, MTK, Sahateollisuus, Tieyhdistys ja Destia ovat julkaisseet visionsa tiestön kunnon pelastamiseksi. Kaupan yrityksille tieverkon kunnolla on laajasti merkitystä sekä teollisuuden ja kaupan välisten kuljetusten että asiakkaiden kulkemisen osalta.

Ohje tasa-arvolain mukaiseen tasa-arvosuunnitelmaan kaupan alalle julkaistu

Kaupan liitto on yhdessä Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa laatinut yhteisen ohjeen tasa-arvosuunnitelman ja siihen sisältyvän palkkakartoituksen laatimisen tueksi. Ohjeen tavoitteena on helpottaa ja edistää työpaikkojen yhteistä tasa-arvotyötä sekä antaa konkreettinen työkalu yrityksen oman, lain mukaisen tasa-arvosuunnitelman laatimiseen.

Direktiivi tavaroiden korjaamisen edistämisestä pian paketissa

Euroopan parlamentti ja jäsenmaat pääsivät helmikuun alussa sopuun uusista vaatimuksista, joilla tavaroiden korjaamista halutaan edistää. Tulevaisuudessa valmistajilta edellytetään korjauspalveluiden ja varaosien tarjoamista nykyistä laajemmin. Myös myyjän virhevastuuta pidennetään tilanteissa, joissa tavara korjataan virhevastuuaikana, mutta on vielä epävarmaa, edellyttääkö tämä vastuusääntöjen päivittämistä Suomessa. Direktiivi sisältää muitakin toimenpiteitä, joilla korjaamisesta pyritään tekemään nykyistä suositumpaa, kuten mahdollisuuden erilaisille kansallisille kannustimille.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi