tekoäly

Tekoäly myynnissä

Tekoäly on nyt kaikkien huulilla, eikä syyttä. Niinpä päätimme järjestää jo toisen työpajan alan parhaiden asiantuntijoiden, Antin ja Sanin johdolla. Tämä ei myöskään ole mikä tahansa koulutus, vaan työpaja, jossa … Lue lisää

Älytön, älyttömämpi tekoäly

Tietotyöläiset ovat singulariteettipisteessä. Tekoäly tulee täysin mullistamaan tavan, millä toimimme. Se on tärkeydessään ja murrospotentiaalissaan verrattavissa siihen, mitä kamera teki kuvataiteelle – kuvataide ei lakannut olemasta, mutta se muuttui olennaisesti. … Lue lisää

Analyysi: Tekoäly muuttaa kaupankäyntiä, entä sen sääntely?

EU-instituutiot käsittelevät parhaillaan esitystä tekoälysäädökseksi, jolla halutaan luoda yleiseurooppalaiset puitteet tekoälyjärjestelmien kehitykselle ja käytölle. Erittäin haitallisina pidetyt käyttötarkoitukset halutaan kieltää, ja suuririskisten tekoälyjärjestelmien käytölle asetetaan joukko vaatimuksia, jotka liittyvät riskienhallintaan, valvontaan ja läpinäkyvyyteen. Suuren riskin tekoälyjärjestelmiin sisältyy sellaisia teknologioita, joita jo käytetään ja todennäköisesti otetaan käyttöön myös kaupan alalla.

Case #kauppa: Carlingsin virtuaalinen vaatemallisto herättää pohtimaan kulutustottumuksia

Tekoälyn avulla luotu somevaikuttaja perl.www Carlingsin asu yllään
Norjalaisen nuorisovaatteisiin keskittyneen muotiketjun Carlingsin täysin digitaalisen vaatemalliston Neo-Ex’in suosio ylitti odotukset, kun tuotteita tilattiin kymmeniin maihin. Innovatiivisen kokeilun tavoitteena on kiinnittää huomiota muodin ympäristövaikutuksiin rajoittamatta mahdollisuutta nauttia uusien vaatteiden tuomasta ilosta.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi