Hiiliviljely vähentää ruokaketjun ympäristökuormitusta

Maatalouden ravinnepäästöt kuormittavat ja rehevöittävät Itämerta huomattavasti. Viljelymenetelmät, jotka sekä parantavat maaperän kasvukuntoa että edistävät hiilensidontaa ovat siksi tärkeitä.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi