kustannustuki

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros)

Omikron virusvariantin leviämisen johdosta asetetut voimakkaat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet lukuisten kaupan alan yritysten liiketoimintaan ja näiden asiakaskuntaan. Kaupan liitto toteaa, että toimialalla on edelleen tarvetta kustannustuelle ja on tärkeää, että kaupan alan yritykset ovat kustannustuen kuudennen hakukierroksen piirissä. Lue koko lausunto: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Pandemian pitkittyessä kaupan alalla on edelleen tarvetta kustannustuelle. Viranomaisten pandemianhallintaan liittyvät rajoitus- ja suositustoimenpiteet ja niiden vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen ovat heikentäneet monien kaupan alan yritysten toimintaedellytyksiä esitetyllä tukikaudella 1.6.–30.9.2021. Lue lausunto:

Lausunto yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (viides kierros)

Pandemian pitkittyessä kaupan alalla on edelleen tarvetta kustannustuelle. Viranomaisten pandemianhallintaan liittyvät rajoitus- ja suositustoimenpiteet ja niiden vaikutukset kuluttajakäyttäytymisen ovat heikentäneet muun muassa muotikaupan yritysten toimintaedellytyksiä. Kaupan liiton näkemyksen mukaan kaikkia pandemiaan liittyvistä viranomaissuosituksista ja -rajoituksista kärsineitä toimialoja tulee tarkastella tasapuolisin kriteerein. Pidämme esitettyä kustannustuen vuoden 2019 liikevaihtoon perustuvaa vertailuajankohtaa tarkoituksenmukaisena, mutta esitettyä 30 prosentin liikevaihtorajaa … Lue lisää

Lausunto yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (neljäs hakukierros)

Kaupan liitto pitää lakiluonnoksessa esitettyä 30 prosentin liikevaihtorajaa tuen saannille liian korkeana. Monien kaupan alan yritysten liikevaihto on viranomaisten koronatoimien, ja niistä aiheutuneiden kulutustottumusten muutoksen seurauksena supistunut 20–30 prosenttia. Voimakas liikevaihdon alenema on pandemian jatkuessa pitkittynyt ja kestänyt joidenkin yritysten osalta jo yli vuoden. Kaupan alalla liikevaihdon lasku 20–30 prosenttia on määrältään niin suuri, ettei … Lue lisää

Tarvitsemme muutosta niukkaan kustannustukilinjaan ja parempaa ennakoitavuutta kesän matkailukauteen

Suomen hallitus valmistelee yritysten kustannustuen neljättä hakukierrosta, joka on koronapandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien pitkittyessä erittäin tarpeellinen myös kaupan yrityksille. Kaupan liitto pitää esitettyjä tuen kriteereitä liian tiukkoina, sillä ne jättävät edelleen suuren osan kaupan yrityksistä tuen ulkopuolelle. Matkailun ja kesän juhlakauden jähmeä avaaminen lisää yrittäjien taloudellisia haasteita, joten tukikriteerien tarkastelu on tarpeen.

Rajoituksista kaupoille koituvien menetysten korvaaminen on välttämätöntä

Liikkumisrajoitukset iskisivät erikois- ja käyttötavarakauppaan rajusti ja rinnastuisivat vaikutuksiltaan ravintoloiden sulkuun, jolloin kaupat tarvitsevat pikaisesti paitsi sulkutukea, myös helpotusta verojen maksujärjestelyihin. Tilausten nouto myymälöistä pakettiautomaattien ohella vähentää kontakteja ja tukee pieniä kauppoja vaikeassa tilanteessa.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

Esityksen tavoite on perusteltu ja sinällään kannatettava eli lähikontaktien väliaikainen rajoittaminen tautitilanteen saamiseksi hallintaan. Huomioiden kuitenkin jo voimassa olevat voimakkaat ja laaja-alaiset rajoitukset sekä sen, että esitystä koskevassa tiedottamisessa 25.3.2021 korostettiin tavoitteena olevan erityisesti rajoittaa yksityistiloissa tapahtuvia kokoontumisia, voidaan kysyä, ovatko nyt esitetyt rajoitukset tähän tavoitteeseen nähden liian laajoja ja onko ne kohdennettu kaikilta osin … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kustannustuki III)

Kaupan liitto pitää kustannustuen kolmatta hakukierrosta tarpeellisena. Kustannustukea on kehitetty eri hakukierrosten valmistelun yhteydessä sidosryhmiä kuullen ja siihen on tehty useita merkittäviä parannuksia. Kustannustukimallia ja hallituksen esitystä tulisi kui-tenkin kehittää edelleen vastaamaan paremmin yritysten tukitarvetta. Lue koko lausunto:

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi