Päivä: 21.10.2021

Lausunto vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan sääntelyn muutoksesta

Kattava vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri mahdollistaa kuluttajille vihreän siirtymän. Lataus-infrastruktuuri on keskeinen osa päästöttömämpään liikenteeseen siirtymisessä. Investointien toteutuminen edellyttää kuitenkin vakaata ja ennakoitavaa lainsäädäntöympäristöä, joka huomioi Suomen erityisolosuhteet sekä liikenteen rakenteen. … Lue lisää

Elinvoimaiset kirjakaupat ruokkivat elinvoimaista lukutaitoa

Laura Karlsson
Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan tänä vuonna. Lakia sovellettiin käytännössä ensimmäisen kerran viime keväänä perusopetuksen 9. luokalla olleisiin, jotka astuivat toisen asteen koulutielle elo-syyskuussa. Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta muutoksella on ikäviä seurannaisvaikutuksia kirjakauppojen toimintaedellytyksiin, ja sitä kautta myös yleisen kirjallisuuden näkyvyyteen, ja edelleen lukuharrastuksen tulevaisuuteen.

Kahden ongelman ratkaiseminen vahvistaisi muotikaupan menestystä

Mari Kiviniemi
Kaupan liitto julkaisi viime viikolla muotikaupan nykytilaa ja tulevaisuutta kartoittavan tutkimuksen. Korona siivitti vuonna 2020 kaupan myyntiä toimialasta riippuen jopa ennätysvauhtiin, mutta kotitalouksien vaate- ja kenkäostokset kutistuivat 24 prosenttia. Lisäksi joka kymmenes alan erikoiskauppa lopetti toimintansa.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi