Elinvoimaiset kirjakaupat ruokkivat elinvoimaista lukutaitoa

Laura Karlsson

Laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan tänä vuonna. Lakia sovellettiin käytännössä ensimmäisen kerran viime keväänä perusopetuksen 9. luokalla olleisiin, jotka astuivat toisen asteen koulutielle elo-syyskuussa. Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta muutoksella on ikäviä seurannaisvaikutuksia kirjakauppojen toimintaedellytyksiin, ja sitä kautta myös yleisen kirjallisuuden näkyvyyteen, ja edelleen lukuharrastuksen tulevaisuuteen.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi