Päivä: 7.12.2021

Kauppa kannattaa myös kesätyöpaikkana

HOK-Elanto tunnetaan pääkaupunkiseudun ja lähikuntien laajasta päivittäistavarakaupan myymäläverkostostaan, jonka kesätöissä moni nuori saa ensituntumaa työelämään. Kauppa onkin siinä suhteessa ympäristönä antoisa ja monipuolinen työpaikka. HOK-Elanto oli mukana Maailman suurimman etäTETin kaupan alan päivässä kertomassa alan kesätöiden merkityksestä.

Lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista

Hallitusohjelmaan kirjattuna maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen lähtökohtana on ollut alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen sekä suunnitelmaa kuormittavan informatiivisen sisällön keventäminen. Esitysluonnos on jäämässä kauas tavoitteesta. Kaupan osalta esitys ei vastaa … Lue lisää

Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen lausunto kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta

Elinkeinoelämän järjestöinä ja liikenne- ja logistiikka-alan välillisinä tai suorina toimijoina olemme sitoutuneet Suomelle asetettuihin päästövähennystoimiin. Monet jäsenyrityksemme ovat asettaneet itselleen kansallisia tavoitteita kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita. Elinkeinoelämän järjestöt ovat aktiivisesti etsineet ja … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi