Päivä: 7.12.2021

Kauppa kannattaa myös kesätyöpaikkana

HOK-Elanto tunnetaan pääkaupunkiseudun ja lähikuntien laajasta päivittäistavarakaupan myymäläverkostostaan, jonka kesätöissä moni nuori saa ensituntumaa työelämään. Kauppa onkin siinä suhteessa ympäristönä antoisa ja monipuolinen työpaikka. HOK-Elanto oli mukana Maailman suurimman etäTETin kaupan alan päivässä kertomassa alan kesätöiden merkityksestä.

Lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista

Hallitusohjelmaan kirjattuna maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen lähtökohtana on ollut alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen sekä suunnitelmaa kuormittavan informatiivisen sisällön keventäminen. Esitysluonnos on jäämässä kauas tavoitteesta. Kaupan osalta esitys ei vastaa kivijalkakaupan tarpeeseen/edellytyksiin kilpailla kansainvälisten verkkokauppojen kanssa ja päivittää konseptejaan. Lue koko lausunto:

Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen lausunto kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta

Elinkeinoelämän järjestöinä ja liikenne- ja logistiikka-alan välillisinä tai suorina toimijoina olemme sitoutuneet Suomelle asetettuihin päästövähennystoimiin. Monet jäsenyrityksemme ovat asettaneet itselleen kansallisia tavoitteita kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita. Elinkeinoelämän järjestöt ovat aktiivisesti etsineet ja toteuttaneet erilaisia päästövähennystoimia ja laatineet useita tiekarttoja hiilineutraalin Suomen tavoitteiden saavuttamiseksi. Näkemyksemme mukaan muun muassa valtioneuvoston hyväksymän fossiilittoman liikenteen tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen toimenpiteet … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi