arvonlisäverotus

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta verohallinnon ohjeeksi kiinteistöinvestointien arvonlisäverotuksesta

Kaupan liitto pitää ohjeluonnoksen rakennetta hyvänä ja kiittelee esimerkkien runsasta määrää. On oleellista huomata, että Valtionvarainministeriö on parhaillaan tarkastelemassa EUT:n tuomion C-787/18 (Sögård Fastigheter AB) vaikutuksia kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyyn Suomessa ja … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnolla oleva hallituksen esitysluonnos sisältää useita erillisiä muutoksia arvonlisäverolakiin ja muihin siihen liittyviin lakeihin. Kaupan liitto pitää järkevänä keventää arvonlisäverolain laskujen säilytyspaikkaa koskevia edellytyksiä. Verovelvollinen voisi itse määrätä laskujen säilytyspaikan. Ulkomailla … Lue lisää

Laskujen muoto ja sisältö arvonlisäverotuksessa

Koulutus laskuja käsitteleville Kaupan liiton jäsenille Tervetuloa vahvistamaan laskutusosaamistasi alv-asioissa. Koulutuksessa käymme käytännönläheisesti läpi vuonna 2019 päivitettyä verohallinnon ohjetta ’Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa’. Koulutuksen sisältöjä Mitä laskulla tarkoitetaan? Laskumerkintävaatimukset Kevennetyt laskumerkintävaatimukset Kulujen … Lue lisää

Lausunto Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lausuttavan hallituksen esityksen taustalla on heinäkuussa 2021 Suomessa voimaan saatettu etämyynnin arvonlisäverotusta koskeva direktiivi, jonka myötä mm. maahantuonteihin liittynyt verovapaus poistettiin. Esityksessä ehdotetaan lakimuutosta, jolla kevennetään yksityishenkilöiden lehtitilauksiin liittyvää ilmoitusmenettelyä. … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi