Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan Unionin hiilirajamekanismin toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta sekä muutettavaksi lakia Tullin hallinnosta. Ehdotetulla lailla annettaisiin Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevaa asetusta täydentävät välttämättömät kansalliset säännökset.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi