hiilirajamekanismi

Maahantuojien raportoitava komissiolle tietyistä tavaratuonneistaan jo loppuvuoden ajalta – Tulli päivittää sivuilleen ajankohtaisimman tiedon

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) eli hiilitulli tarkoittaa käytännössä sitä, että EU:n ulkopuolella tuotetuista tuotteista maksetaan ulkorajalla tullia niiden tuotannosta syntyneiden päästöjen mukaan. Näin suojellaan EU:ssa tuotettujen, vähemmän päästöjä aiheuttavien tuotteiden kilpailukykyä EU:n sisällä. Hiilirajamekanismi on osa Euroopan vihreän kehityksen 55-valmiuspakettia, se tuo uusia velvoitteita maahantuojille. Suomen Tulli päivittää aiheesta uusinta tietoa sivuilleen.

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan Unionin hiilirajamekanismin toimeenpanosta ja Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta sekä muutettavaksi lakia Tullin hallinnosta. Ehdotetulla lailla annettaisiin Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevaa asetusta täydentävät välttämättömät kansalliset säännökset.

EU:n uusi hiilirajamekanismi vaatii yrityksiltä raportointia jo tänä vuonna – ”Voisi toivoa, että aikataulut olisivat realistisia”  

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on EU:n uusi väline ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Järjestelyn tavoitteena on, että EU:n alueelta ei siirretä tuotantoa sellaisiin maihin, joissa ympäristölainsäädäntö on väljempää kuin EU:ssa. Nopeasti voimaan astuva hiilirajamekanismi aiheuttaa monelle kaupan alan yritykselle päänvaivaa.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi