Päivä: 12.6.2023

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavaksi asetukseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta ja Teknisen Kaupan Liitolta lausuntoa luonnoksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettavaksi asetukseksi. Kauppa pitää tärkeänä, että lainsäädännön toimeenpanoon, mukaan lukien yritysten neuvonta, varataan riittävät … Lue lisää

Kaupan vastuullisuustyö vahvemmin näkyviin Kauppa.fi:llä

Kaupan liitto tekee entistä johdonmukaisemmin vastuullisuustyötä ja kokoaa sitä jatkossa laajasti sivuilleen. Liiton verkkosivustolla, Kauppa.fi:llä, on avattu uusi, kaupan alan vastuullisuustyötä aiempaa laajemmin esittelevä sivusto-osio, jonne kootaan alan vastuullisuuden tilannekuvaa, kerrotaan ajankohtaisista hankkeista ja yritysten toimista sekä tarjotaan yrityksille työkaluja vastuullisuustoimien vauhdittamiseksi.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi