Päivä: 17.10.2023

Kaupan energiankäyttö kasvoi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna − päästöt pysyivät ennallaan

Kaupan yritysten sähkön käyttö kasvoi 9 prosenttia ja lämmön käyttö 24 prosenttia vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Kaupan hiili-indeksin mukaan kaupan hiilidioksidipäästöt puolestaan pysyivät samalla tasolla vuonna 2021 verrattuna edellisvuoteen laskien 0,4 prosenttia. Kasvaneesta energian käytöstä huolimatta kaupan alalla onnistuttiin pitämään hiilidioksidipäästöt edellisen vuoden tasolla.

Maksuaikojen tiukentaminen ei palvele kaupan alan yrityksiä

Euroopan komissio ehdottaa, että yritysten keskinäisessä kaupankäynnissä sekä yritysten ja julkisen sektorin välisissä sopimuksissa laskun maksuaika voisi tulevaisuudessa olla enintään 30 päivää. Ehdotus rajoittaisi merkittävästi sopimusvapautta ja lisäisi lyhytaikaisen rahoituksen tarvetta ja kustannuksia kaupan alalla. Sääntely olisi erityisen ankaraa kuluttajakauppaa käyville yrityksille ja sellaisille toimijoille, joiden varastot kiertävät hitaasti.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi