Maksuaikojen tiukentaminen ei palvele kaupan alan yrityksiä

Euroopan komissio ehdottaa, että yritysten keskinäisessä kaupankäynnissä sekä yritysten ja julkisen sektorin välisissä sopimuksissa laskun maksuaika voisi tulevaisuudessa olla enintään 30 päivää. Ehdotus rajoittaisi merkittävästi sopimusvapautta ja lisäisi lyhytaikaisen rahoituksen tarvetta ja kustannuksia kaupan alalla. Sääntely olisi erityisen ankaraa kuluttajakauppaa käyville yrityksille ja sellaisille toimijoille, joiden varastot kiertävät hitaasti.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi