TKI

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotiseksi suunnitelmaksi

Suunnitelmassa todetaan, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan investoinneilla tavoitellaan kestävän talouskasvun vauhdittamista, kilpailukyvyn vahvistumista sekä tuottavuuden kasvua. Kaupan liiton näkökulmasta tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman toimenpiteet ja rajaukset eivät vastaa Suomen … Lue lisää

Veronkorotukset kurittavat kauppaa ja kuluttajaa

Kehysriihen tavoite velkaantumisen taittamisesta on ymmärrettävä, mutta hallituksen päätös nostaa yleistä arvonlisäverokantaa puolellatoista prosenttiyksiköllä on kova isku erityisesti Suomessa toimivalle erikois- ja käyttötavarakaupalle. Myös tarpeelliset rakenteelliset uudistukset jäivät kehysriihessä vähäisiksi.

Kaupan liiton tavoitteet parlamenttikaudelle 2024–2029: Seuraavan komission on huolehdittava eurooppalaisten kaupan yritysten kilpailukyvystä

Kauppa on suurin yksityisen sektorin työnantaja Euroopassa, sillä joka seitsemäs työikäinen eurooppalainen työskentelee kaupan alan yrityksessä. Kaupan liitto on julkaissut tavoitteensa parlamenttikaudelle 2024–2029. Eurooppalaisten kaupan alan yritysten toimintaedellytyksistä huolehtimisen on oltava korkealla tulevan EU-komission tehtävälistalla. Tavoitteet noudattelevat yhtenäistä linjaa pohjoismaisten kaupan alan järjestöjen kanssa.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi