Kuukausi: huhtikuu 2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Kaupan liitto keskittyy lausunnossaan Omnibus-direktiiviin sisältyvän hinnanalennusten ilmoittamista koskevan direktiivin 98/6/EY uuden artiklan 6a täytäntöönpanoon. Ehdotettu kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § tavaroita koskevista hinnanalennusilmoituksista on peruslähtökohdiltaan selkeä, mutta se sisältää … Lue lisää

Muutoksia ohjeistukseen optikkoliikkeiden koronakäytännöissä – työntekijöiltä vaadittava täyttä rokotesuojaa

HUOM: Tässä artikkelissa selostettu erityissääntely päättyy tämänhetkisten tietojen mukaan 31.12.2022. Sääntelyn päättyessä 31.12.2022 yrityksissä palataan samaan tilanteeseen kuin mikä oli voimassa ennen tartuntatautilain 48 a § voimaantuloa. HUOM: TÄMÄ OHJEISTUS KOSKEE KAUPAN LIITON JÄSENTEN OSALTA VAIN OPTISEN ALAN TOIMIJOITA.

Järjestöjen vetoomus: Yrityskauppavalvonnan kehittämisessä on osallistettava myös yrityskenttää

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle suunnitellaan merkittäviä lisävaltuuksia yrityskauppavalvontaan. Otto-oikeuden toteutuminen aiheuttaisi huomattavaa epävarmuutta ja kustannuksia tuhansissa yrityskauppoja suunnittelevissa yrityksissä. Yrityskauppavalvontaa on kehitettävä, mutta valmistelussa on kuultava myös yrityskenttää, vetoavat Elinkeinoelämän keskusliitto … Lue lisää

Suomen hybridiuhat – mihin yritysten syytä varautua?

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja kiristynyt kansainvälinen tilanne lisäävät hybridivaikuttamisen ja kyberhyökkäysten riskiä. EK:n järjestämässä webinaarissa keskiviikkona 13. huhtikuuta heräteltiin yrityksiä tunnistamaan oman toimintansa haavoittuvuudet ja ryhtymään varautumistoimiin. Tietoturvan lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin informaatiovaikuttamista ja siltä suojautumista.

Analyysi: Lainsäädännöllä lisää läpinäkyvyyttä tavaroiden kestävyyteen ja ympäristöväittämiin

Ilari Kallio
Jotta kulutuksesta saadaan kestävämpää, pitäisi myyjien kertoa yksityiskohtaisesti tavaran tuottajan antamasta kaupallisesta takuusta, ohjelmistopäivitysten saatavuudesta ja tarvittaessa korjattavuudesta, uskoo EU-komissio. Erilaiset tavaran ympäristövaikutuksia koskevat väittämät olisi myös kyettävä perustelemaan. Kaupan liiton mielestä olisi hyvä huolehtia siitä, ettei vastuuta tavaroiden kestävyydestä valuteta valmistajilta myyjille. Lisäksi kuluttajien omaa vastuuta tavaroiden kestävästä käytöstä pitäisi lisästä.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi