lausunto

Lausunto sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevasta arviomuistiosta

Kaupan toimiala on ollut, ja haluaa olla, kärkijoukoissa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Ilmastonmuutoksen vastainen työ (mm. Fit for 55-paketti) tulee edellyttämään yrityksiltä massiivisia investointeja, joten sijoitettava raha tulee käyttää ilmastonäkökulmasta tehokkaimmalla ja järkevimmällä mahdollisella tavalla. Liikenteen saralla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen etenee Suomessa hyvin markkinaehtoisesti henkilöliikenteen osalta. Liikenne on sähköistynyt nopeammin kuin aikaisemmin ennustettiin. Sähköautojen latausverkoston … Lue lisää

Lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevista säädös- ja muista ehdotuksista

Kaupan liitolla on ollut edustaja henkilötunnuksen uudistamishankkeen johtoryhmässä, minkä vuoksi liitolla on ollut mahdollisuus esittää näkemyksensä nyt esitetyistä lainsäädännöllisistä ja muista toimenpiteistä jo HE-luonnoksen valmisteluvaiheessa. On itsestään selvää, että henkilötunnusten riittävyydestä on huolehdittava tavalla tai toisella. Henkilötunnuksen myöntämisperusteiden helpottaminen, sähköinen etärekisteröinti ja sukupuolineutraali henkilötunnus perustuvat myös pääosin kannatettaville tavoitteille, mm. koska ne voivat edesauttaa ulkomaisen … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset liittyvät enimmäkseen tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun direktiivin (ns. kertakäyttömuovidirektiivi) täytäntöönpanoon sekä EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanon täydentämiseen. Jätelain tuottajavastuusääntelyn piiriin sisällytettäisiin uusina tuoteryhminä useita kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältävät kalastusvälineet. Esityksen mukaan osalle kyseisten tuotteiden tuottajista säädettäisiin nykyisen sääntelyn mukainen erilliskeräystä edellyttävä jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuu, ja osalle nykyiseen sääntelyyn verrattuna uusi … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi