yritysvastuusääntely

Yritysvastuusääntely etenee, mihin yritysten kannattaa varautua?

Yritysvastuuta ja yritysten kestävää toimintaa ohjataan enenevästi lainsäädännöllä. Helmikuun lopussa EU-komissio julkaisi direktiiviehdotuksen yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta, ja lainsäädännön tarvetta on pohdittu myös kansallisesti. Vaikka prosessi on vasta alkuvaiheessa, kannattaa yritysten arvioida jo hyvissä ajoin, miten lainsäädäntö heijastuu omaan toimintaympäristöön. Webinaarissa perehdytään komission ehdotuksen keskeiseen sisältöön, kerrotaan Kaupan liiton linjauksista ja tavoitteista, ja arvioidaan … Lue lisää

Eurooppalainen yritysvastuusääntely otti askeleen eteenpäin

Tuore ehdotus yritysvastuudirektiiviksi sisältää ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat huolellisuusvelvoitteet sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, jotka ylittävät komission asettamat kynnysarvot. Ehdotuksen mukaan yritysten on kaikessa toiminnassaan ja rajoitetusti myös arvoketjuissaan tunnistettava mahdolliset ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset ja tähdättävä niiden ehkäisemiseen. Vaikka sääntely sitoisi suoraan vain suuria toimijoita, on sillä vaikutusta myös pienempiin kaupan alan yrityksiin.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi