Päivä: 10.3.2021

Lausunto hallituksen esityksestä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kustannustuki III)

Kaupan liitto pitää kustannustuen kolmatta hakukierrosta tarpeellisena. Kustannustukea on kehitetty eri hakukierrosten valmistelun yhteydessä sidosryhmiä kuullen ja siihen on tehty useita merkittäviä parannuksia. Kustannustukimallia ja hallituksen esitystä tulisi kui-tenkin kehittää edelleen vastaamaan paremmin yritysten tukitarvetta. Lue koko lausunto:

Autoala on kovassa myllerryksessä

Pekka Rissa
Liikenteen ja autoilun päästöjen kehityksestä vuoteen 2030 mennessä on käyty viime aikoina kiivasta keskustelua. On julkaistu selvityksiä, ennusteita ja näkemyksiä, joiden takana on muun muassa ryhmiä yliopistoista, tutkimuslaitoksista, kansalaisjärjestöistä sekä eri puolueista liikenne- ja autoalan liittojen ryhmittymiin asti. Media on luonnollisesti antanut selvityksille runsaasti palstatilaa.

Rajat ylittävä kuluttajamyynti Venäjälle voi olla iso mahdollisuus

Venäjän verkkokauppamarkkinat kasvavat niin ostajamäärien kuin ostoskertojenkin myötä. Korona on sysännyt markkinoita vielä lisäkasvuun, joka jatkuu lähivuosina. Markkinoiden kehittyessä muun muassa logistiikka on parantunut, ja logistiikkayhtiöt sekä markkina-alustat tarjoavat väylää venäläisen digikuluttajan ostoskoriin. Samalla venäläinen digikauppa on aktivoitunut myymään kansainvälisille markkinoille, ja tilausmäärät ulkomailta ovat huimassa kasvussa.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi