Vuosi: 2022

Kaupan liiton lausunto edustajakannedirektiivin täytäntöönpanosta

Hallituksen esitys lakipaketista, jolla on tarkoitus panna täytäntöön edustajakannedirektiivi, annettiin eduskunnalle heinäkuussa ennen eduskunnan istuntotaukoa. Paketti sisältää ehdotukset ryhmäkannelain muuttamisesta sekä kahdesta uudesta laista, laki kieltotoimenpiteitä koskevasta edustajakanteesta ja laki kuluttajien yhteisiä etuja edistävien järjestöjen nimeämisestä oikeutetuiksi yksiköiksi. Elinkeinoelämä on lainvalmistelun aikana kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, miten varmistetaan edustaja- tai ryhmäkanteen nostamiseen oikeutetun yksikön riippumattomuus … Lue lisää

Kaupan liitto hakee hallintopäällikköä vakituiseen tehtävään

Kaupan liitto on elinkeinoelämän suurimman toimialan kaupan ääni yhteiskunnassa. Yhdistämme koko alan vähittäis- ja tukkukaupasta digitaaliseen kauppaan. Neuvottelemme kaupan työsopimukset ja elinkeinopolitiikan ratkaisut. Teemme työtä, jotta Suomessa toimiva kauppa ja palvelut kukoistavat ja pärjäävät kovassa kansainvälisessä kilpailussa. www.kauppa.fi Haemme liitollemme HALLINTOPÄÄLLIKKÖÄ vakituiseen työtehtävään, nykyisen hallintopäällikkömme siirtyessä uusiin tehtäviin. Edellytämme vahvaa talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista ja esihenkilökokemusta. Ymmärrys … Lue lisää

Leppoisaa kesää!

Työsuhdeasioiden puhelinneuvontamme palvelee koko kesän ajan kello 9−14. Kaupan liiton viestintäkanavat siirtyvät lomarytmiin heinäkuun ajaksi. Syyskauden ensimmäinen jäsenkirje lähetetään maanantaina 8.8. ja uutiskirje torstaina 11.8. Toivotamme rentouttavaa kesää kaikille!  

Kaupan liiton lausunto itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittämisestä

Kaupan liitto on lausunut työ- ja elinkeinoministeriölle itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittämisestä. Itä-Suomessa kaupan alan yritysten toimintaympäristöön on vaikuttanut venäläisten ostosmatkailijoiden ja turistien määrän väheneminen. Kaupan alan yritykset toivovat konkreettisia toimia kuluttajien ja yritysten tulevaisuudenuskoa vahvistamaan. On tärkeää varmistaa, että liiketoimintaympäristö kannustaa palvelualojen yrityksiä sekä teollisuutta investoimaan ja uudistumaan. Lisäksi Itä-Suomella on edellytyksiä kehittyä … Lue lisää

Kaupan liitto SuomiAreenassa: Apteekkisääntelyn uudistaminen helpottaisi kuluttajien arkea

Kaupan liiton teettämän kuluttajakyselyn mukaan lähes 70 % suomalaisista kokee arjen järjestelyjen helpottuvan, jos lääkkeitä voisi hankkia kaupassa käynnin yhteydessä. Lääkemarkkinoiden uudistamisesta hyötyisi erityisesti lapsiperheet ja palkansaajat. Yli kolmasosa asiakkaista on joskus joutunut siirtämään lääkehankintojaan hinnan vuoksi.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön toista astetta koskevista muutoksista

Kaupan liitto on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle toista astetta koskeviin muutoksiin liittyen. Lausunnolla olevan esitysluonnoksen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja luoda nykyistä paremmat mahdollisuudet näiden koulutusmuotojen opintojen yhdistämiseen sekä ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon samanaikaiseen suorittamiseen. Lisäksi tavoitteena on lisätä opiskelijoiden oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta yhdistelmäopinnoissa sekä ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi