Kuukausi: lokakuu 2023

Kaupan energiankäyttö kasvoi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna − päästöt pysyivät ennallaan

Kaupan yritysten sähkön käyttö kasvoi 9 prosenttia ja lämmön käyttö 24 prosenttia vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna, kertoo Tilastokeskus. Kaupan hiili-indeksin mukaan kaupan hiilidioksidipäästöt puolestaan pysyivät samalla tasolla vuonna 2021 verrattuna edellisvuoteen laskien 0,4 prosenttia. Kasvaneesta energian käytöstä huolimatta kaupan alalla onnistuttiin pitämään hiilidioksidipäästöt edellisen vuoden tasolla.

Maksuaikojen tiukentaminen ei palvele kaupan alan yrityksiä

Euroopan komissio ehdottaa, että yritysten keskinäisessä kaupankäynnissä sekä yritysten ja julkisen sektorin välisissä sopimuksissa laskun maksuaika voisi tulevaisuudessa olla enintään 30 päivää. Ehdotus rajoittaisi merkittävästi sopimusvapautta ja lisäisi lyhytaikaisen rahoituksen tarvetta ja kustannuksia kaupan alalla. Sääntely olisi erityisen ankaraa kuluttajakauppaa käyville yrityksille ja sellaisille toimijoille, joiden varastot kiertävät hitaasti.

Missiona digitaalisen kaupan kansainvälinen kasvu

Ville Simola
Digitaalisen kaupan markkina kasvaa Suomessa ja oli kokonaisuudessaan vuoden 2021 jälkeen noin 13,3 miljardia euroa ja vaikka pandemian tuoma kasvusysäys on väistynyt, verkko-ostoksia tehdään silti kolmannes enemmän kuin ennen pandemiaa. Uusin eCommerce Europen tutkimus kertoo, että suomalaista 81 prosenttia kertoi ostaneensa tavaroita tai palveluita verkosta. Ostot jakaantuvat karkeasti 44 prosenttia tavaroihin, 34 prosenttia liittyy matkailuun, ja 22 prosenttia palveluihin.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi