lainsäädäntö

Laki ilmoittajien suojelusta

Kesäkuussa eduskunta sai käsiteltäväkseen hallituksen esityksen laiksi ilmoittajien suojelusta. Voimaan tullessaan laki edellyttää vähintään 50 työntekijää työllistäviä yrityksiä luomaan sisäisen ilmoituskanavan, jossa työntekijät, yrityksen alihankkijat ja muut tahot voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, sekä prosessit ilmoitusten käsittelylle. Laissa säädetään myös laajasta ilmoittajaan kohdistuvien vastatoimien kiellosta. Webinaarissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti, millaisia väärinkäytöksiä koskevat ilmoitukset kuuluvat lainsäädännön piiriin, mitä … Lue lisää

Tietoisku: Lainsäädännön soveltaminen poikkeusolosuhteissa

Koronapandemia ja sen vaikutukset yritystoimintaan ovat saaneet aikaan keskustelua lainsäädännön soveltamisesta poikkeusoloissa. Yrityksissä on syytä muistaa, että voimassa olevaa lainsäädäntöä, siltä osin kuin hallitus ei poikkeustilalain tai muun säädöksen nojalla ole tilapäisesti toisin säätänyt, sovelletaan kuten normaalitilanteessa. Solmitut sopimukset on lähtökohtaisesti pidettävä myös olosuhteiden muuttuessa. Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto käsittelee teemaa yleisellä tasolla.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi