SUP-direktiivi

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset liittyvät enimmäkseen tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun direktiivin (ns. kertakäyttömuovidirektiivi) täytäntöönpanoon sekä EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanon täydentämiseen. Jätelain tuottajavastuusääntelyn piiriin sisällytettäisiin uusina tuoteryhminä useita kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältävät kalastusvälineet. Esityksen mukaan osalle kyseisten tuotteiden tuottajista säädettäisiin nykyisen sääntelyn mukainen erilliskeräystä edellyttävä jätehuollon järjestämis- ja kustannusvastuu, ja osalle nykyiseen sääntelyyn verrattuna uusi … Lue lisää

Kertakäyttömuovidirektiivin vaatimukset

Kaupan liitto järjestää torstaina 27.5. klo 9:00-9:45 webinaarin, joka on suunnattu erityisesti hankinnasta sekä kehitys-, ympäristö- ja vastuullisuusasioista vastaaville henkilöille. Webinaarissa käydään läpi mitä tuotteita kertakäyttömuovidirektiivi koskee ja koska kauppaa koskevat vaatimukset astuvat voimaan. Erityisesti webinaarissa keskitytään heinäkuussa 2021 voimaan astuviin ensimmäisiin vaatimuksiin, myyntikieltoihin ja merkintävaatimuksiin. Webinaarissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä mm. 3.7.2021 alkaen kiellettyjen … Lue lisää

Kertakäyttömuovituotteisiin kohdistuvat vaatimukset edelleen epäselviä kaupalle

Kertakäyttömuovi- eli ns. SUP-direktiivin vaatimuksiin valmistautuminen 3.7.2021 mennessä aiheuttaa edelleen päänvaivaa kaupan yrityksille. Epäselvää on muun muassa valmistajan varastossa Suomessa ennen 3.7. olevien, rajoituksia tai myyntikieltoja kokevien tuotteiden kohtalo. Kaupan liitto vastaa jäsenyritysten tiedon tarpeeseen SUP-tietosivuilla ja webinaarilla.

Kertakäyttömuovidirektiivi voimaan heinäkuussa – lisäohjeita kaupoille tuotteiden myynnistä ja merkitsemisestä

Euroopan komissio ja ympäristöministeriö ovat antaneet uusia ohjeita 3.7.2021 voimaan astuviin velvoitteisiin koskien kertakäyttömuovidirektiivissä määriteltyjä muovituotteita. Niiden mukaan kauppa saa myydä omistamansa, omassa varastossa tai myymälässä ennen 3.7.2021 olevat tuotteet, vaikka ne olisivat direktiivin mukaan kiellettyjä tai niihin kohdistuu merkintävaatimuksia.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi