Vuosi: 2021

Alennusmyyntien hintailmoittelu tiukentuu ensi vuonna

Myyjiltä vaaditaan kohta aivan uudenlaista tarkkuutta alennusmyynneissä ja tarjouskampanjoissa, kun uudet säännökset tulevat voimaan. Jatkossa kuluttajalle on kerrottava alennushinnan tai -prosentin ohella myös alin hinta, jolla tavaraa on myyty kuluttajille viimeisten 30 päivän aikana. Vaatimus ei koske nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita eikä alennuksia, jotka on kohdistettu rajatulle kuluttajajoukolle, kuten kanta-asiakastarjoukset.

Mitä tehdä kaupunkien keskustojen elinvoiman säilyttämiseksi?

Martti Wilhelms
Pandemia osoitti, että etätyö ja kontaktien välttely vaikuttivat voimakkaasti kaupunkikeskustojen kauppojen ja palveluiden kysyntään. Lisäksi keskustoista hävisivät ulkomaiset matkailijat. Moni kauppa tai palvelu joutui jopa laittamaan lapun luukulle ja lopettamaan.  Mitä pitäisi tehdä, että elinvoima kaupunkien keskustoissa palautuu tai edes säilyy?

Varusteleka ottaa vastuullisuuden tosissaan, muttei vakavasti

Varusteleka tunnetaan armeijan ylijäämätuotteiden ja ulkoiluvarusteiden lisäksi tinkimättömän persoonallisesta viestinnästään. Yritys esimerkiksi kiistää jyrkästi olevansa ympäristön ystävä. Mitäs ihmeen puhetta tämä nyt on? Varusteleka osallistui Maailman suurimpaan etäTETiin kaupan alan päivänä 26.11.2021. etäTETissä Varusteleka kertoi nuorille kaupan alan ja verkkokaupan ympäristövastuutyöstä.

Kauppa kannattaa myös kesätyöpaikkana

HOK-Elanto tunnetaan pääkaupunkiseudun ja lähikuntien laajasta päivittäistavarakaupan myymäläverkostostaan, jonka kesätöissä moni nuori saa ensituntumaa työelämään. Kauppa onkin siinä suhteessa ympäristönä antoisa ja monipuolinen työpaikka. HOK-Elanto oli mukana Maailman suurimman etäTETin kaupan alan päivässä kertomassa alan kesätöiden merkityksestä.

Lausunto kaavoitus- ja rakentamislaista

Hallitusohjelmaan kirjattuna maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen lähtökohtana on ollut alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ajantasaistaminen ja yksinkertaistaminen sekä suunnitelmaa kuormittavan informatiivisen sisällön keventäminen. Esitysluonnos on jäämässä kauas tavoitteesta. Kaupan osalta esitys ei vastaa … Lue lisää

Elinkeinoelämän järjestöjen yhteinen lausunto kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta

Elinkeinoelämän järjestöinä ja liikenne- ja logistiikka-alan välillisinä tai suorina toimijoina olemme sitoutuneet Suomelle asetettuihin päästövähennystoimiin. Monet jäsenyrityksemme ovat asettaneet itselleen kansallisia tavoitteita kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita. Elinkeinoelämän järjestöt ovat aktiivisesti etsineet ja … Lue lisää

Elinkeinoelämän järjestöjen laaja yhteiskannanotto: Tieliikenteen kansalliselle päästökaupalle ei ole Suomessa tarvetta

Liikenne- ja viestintäministeriö on luonnostellut tieliikenteen päästökauppaa koskevan arviomuistion. Elinkeinoelämän 18 järjestön tänään jättämässä yhteisessä lausunnossa toteamme, että tieliikenteen kansallisen päästökauppajärjestelmän luominen ei ole kannatettava ratkaisu.

Kauppa vaikuttaa kansalaisten arjen sujumiseen kaikissa tilanteissa

Lauri Kulonen
Kaupan palvelut ovat kansalaisten arjen sujumisen kannalta keskeisessä asemassa – myös häiriötilanteissa. Mutta miten kauppa vaikuttaa kansalaisten arkeen yhteiskunnan kannalta vakavassa häiriötilanteessa? Entä miten kaupan toimijat pyrkivät kehittämään palveluidensa jatkuvuutta niiden varalle? Arjen sujumisen kannalta tärkeiden palveluiden jatkuvuudella on selkeä yhteys huoltovarmuuteen.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi